Bút chì LAMY 2000: 1 sản phẩm

2000 mechanical pencil

Thép

6,980,000₫

Có thể khắc
  • 0.7mm
  • 0.5mm