2000 gold nib 14k

Màu sắc:
Cỡ ngòi:
3,980,000₫

Ngòi bút LAMY 2000 gold nib 14k

Ngòi bút LAMY 2000 gold nib 14k là ngòi bút đặc thù chuyên dùng cho bút máy LAMY 2000

Đánh giá sản phẩm

 2000 gold nib 14k
Thêm sản phẩm thành công