Ngòi bút: 8 sản phẩm

2000 gold nib 14k

Gold

3,980,000₫

 • EF
 • F
 • M
 • B
 • BB
 • OM
 • OB
 • OBB

Z 50 Steel nib

Thép

398,000₫

 • EF
 • F
 • M
 • B
 • A
 • LH
 • 1.1mm
 • 1.5mm
 • 1.9mm

Z 52 lx nib steel

Đen

690,000₫

 • EF
 • F
 • M
 • B

Z 53 aion nib steel polish

Thép

498,000₫

 • EF
 • F
 • M
 • B

Z 55 gold nib 14K

Gold

3,980,000₫

 • EF
 • F
 • M
 • B
 • OM
 • OB

Z 56 imporium gold nib 14k

Gold

3,980,000₫

 • EF
 • F
 • M
 • B
 • OM
 • OB

Z 57 imporium gold nib 14k

Đen vàng

3,980,000₫

 • EF
 • F
 • M
 • B
 • OM
 • OB

Z 58 dialog cc gold nib 14k

Gold

3,980,000₫

 • EF
 • F
 • M
 • B