Z 57 imporium gold nib 14k

Màu sắc:
Cỡ ngòi:
3,980,000₫

Ngòi bút LAMY Z 56 imporium gold nib 14k

Ngòi bút lLAMY Z 56 imporium gold nib 14k là ngòi bút đặc thù dùng riêng cho dòng bút máy LAMY imporium.

Đánh giá sản phẩm

 Z 57 imporium gold nib 14k
Thêm sản phẩm thành công