Z 53 aion nib steel polish

Màu sắc:
Cỡ ngòi:
498,000₫

Ngòi bút LAMY Z53 Aion

Ngòi bút LAMY Z53 Aion là dòng ngòi bút dùng riêng cho dòng bút máy LAMY Aion, Ngòi có 4 cỡ Là EF (Extra Fine), M (Medium), F (Fine) và B (Bold).

Đánh giá sản phẩm

 Z 53 aion nib steel polish
Thêm sản phẩm thành công