Z 58 dialog cc gold nib 14k

Màu sắc:
Cỡ ngòi:
3,980,000₫

Ngòi bút LAMY Z 58 dialog cc gold nib 14k

Ngòi bút Z 58 dialog cc gold nib 14k là ngòi bút đặc thù dùng riêng cho dòng bút máy LAMY dialog cc.

 

Đánh giá sản phẩm

 Z 58 dialog cc gold nib 14k
Thêm sản phẩm thành công